Vedtægter og referater

Generalforsamling 

Økonomi

Årets resultat for 2023 viser en kassebeholdning på kr. 1.285,-og en bankbeholding på kr. 31.452,-


Vi forventer at 2024 viser et positivt resultat, da vi har besluttet at indføre ens entre til alle arrangementer.


Jazz-klubbens regnskab følger kalenderåret, og straks efter revision og godkendelse af bestyrelsen,  vil det blive lagt her på hjemmesiden.

Generalforsamling :

Referat fra Generalforsamlinger


Præstø Jazzklub - Referat generalforsamlingen 04.05.2024


Præstø Jazzklub - Referat generalforsamlingen 02.05.2023